คำศัพท์ : you

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
you (ยู)

เอ็ง