คำศัพท์ : yore

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yore (โย)

แต่เก่าก่อน