คำศัพท์ : yonker

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yonker (ยัง-เคอะ)

ลูกผู้ดี เด็กหนุ่ม