คำศัพท์ : yonder

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yonder (ยอน-เดอะ)

โน่น