คำศัพท์ : yon

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yon (ย็อน)

โน่น