คำศัพท์ : yolk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yolk (โยค)

ไข่แดง