คำศัพท์ : yokel

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yokel (โย-เค็ล)

คนท้องนา