คำศัพท์ : yoke

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yoke (โยค)

ท่อนโลหะใดๆ ในเครื่องจักร วงเดือน

ผ้าใช้นาบไหล่เสื้อ

แอก