คำศัพท์ : yoicks

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yoicks (ยอยคซ)

เสียงร้องยุสุนัขล่าสัตว์