คำศัพท์ : yoga

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yoga (โย-กะ)

โยคะ