คำศัพท์ : yielding

(ถูกค้นหาทั้งหมด 45 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yielding

เมื่อคืน