คำศัพท์ : yield

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yield (ยีลด)

ยอมให้ ยอมล่าถอย

(พื้น) ยวบ

ให้ (พืชผล