คำศัพท์ : yew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yew (ยู)

ต้นยู