คำศัพท์ : yet

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yet (เย็ท)

กระนั้น เดี๋ยวนี้