คำศัพท์ : yes

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yes (เย็ซ)

จ้ะ