คำศัพท์ : yeomen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yeomen (โย-เม็น)

ทหารรักษาพระองค์ อาสาสมัครที่ตั้งขึ้น เพื่อสาธารณประโยชน์