คำศัพท์ : yeomanry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yeomanry (โย-แม็นริ)

จำพวกคนอิสระ กองทหารม้าอาสาสมัคร

กองอาสา