คำศัพท์ : yeoman

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yeoman (โย-แม็น)

ทหารรักษาพระองค์ อาสาสมัครที่ตั้งขึ้น เพื่อสาธารณประโยชน์