คำศัพท์ : yen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yen (เย็น)

อยาก เงินเยน