คำศัพท์ : yelp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yelp (เย็ลพ)

ร้องหงิงๆ