คำศัพท์ : yellow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yellow (เยล-โล)

ผิวเหลือง ขี้ขลาด

คร่ำ