คำศัพท์ : yeast

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yeast (ยีซท)

ส่าเหล้า เชื้อยีสต์