คำศัพท์ : yearning

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yearning (เยอ-นิง)

คิดถึง