คำศัพท์ : yearn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yearn (เยิน)

คิดถึง