คำศัพท์ : yearly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yearly (เยีย-ลิ)

ประจำปี