คำศัพท์ : year

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
year (เยีย)

ปี อายุ

ศักราช