คำศัพท์ : yeanling

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yeanling (ยีน-ลิง)

ลูกแพะ