คำศัพท์ : ye

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ye (ยี)

หลา เอ็ง