คำศัพท์ : yaws

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yaws (ยอส)

คุดทะราด