คำศัพท์ : yawning

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yawning (ยอ-นิง)

อ้าปากกว้าง หาว