คำศัพท์ : yawn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yawn (ยอน)

อ้าปากกว้าง หาว