คำศัพท์ : yawl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yawl (ยอล)

เรือบด