คำศัพท์ : yaw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yaw (ยอ)

เฉ