คำศัพท์ : yarn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yarn (ยาน)

นิทาน เส้นไหม