คำศัพท์ : yap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yap (แย็พ)

เห่าบ๊อกๆ