คำศัพท์ : yank

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yank (แย็งค)

นักเล่นเรือ ภาษาอเมริกัน

รุน

กระชาก

โยก