คำศัพท์ : yam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yam (แย็ม)

มันเทศ