คำศัพท์ : yak

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yak (แย็ค)

ตัวจามจุรี (จามรี)