คำศัพท์ : yahoo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yahoo (ยาฮู-)

ความเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ คนถ่อย