คำศัพท์ : yah

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yah (ยา)

ย่ะ