คำศัพท์ : yacht

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yacht (ย็อท)

เรือยอท