คำศัพท์ : xenophobia

(ถูกค้นหาทั้งหมด 246 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
xenophobia (เสโนะโฟ-เบียะ)

ความเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ