คำศัพท์ : xenon

(ถูกค้นหาทั้งหมด 625 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
xenon (สี-น็อน)

ธาตุ สี-น็อน