คำศัพท์ : wrap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wrap (แร็พ)

เคลือบแฝง ห้อมล้อม

ผ้าห่ม

เครื่องปกปิด (ความลับ)

ม้วน