คำศัพท์ : wow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wow (เวา)

วุ้ย สิ่งใดที่เป็นผลสำเร็จอย่างเลิศ