คำศัพท์ : worm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
worm (เวิม)

สัตว์จำพวกหนอน ด้วง พยาธิ ไส้เดือน ตัวไหม เก็บหนอน

ไส้ไก่