worm หมายถึง สัตว์จำพวกหนอน ด้วง พยาธิ ไส้เดือน ตัวไหม เก็บหนอน ไส้ไก่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ worm แปลว่า สัตว์จำพวกหนอน ด้วง พยาธิ ไส้เดือน ตัวไหม เก็บหนอน ไส้ไก่ หมายถึง สัตว์จำพวกหนอน ด้วง พยาธิ ไส้เดือน ตัวไหม เก็บหนอน ไส้ไก่ worm อ่านว่า (เวิม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
worm (เวิม)

สัตว์จำพวกหนอน ด้วง พยาธิ ไส้เดือน ตัวไหม เก็บหนอน

ไส้ไก่