คำศัพท์ : wore

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wore (โว)

ใช้จนขาด ไว้ (หนวด

ผมยาว)

สวม

ความสึกหรอ

ประดับ

ทำให้อิดโรย