คำศัพท์ : word

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
word (เวิด)

คำพูด พูดมาก

ใช้ถ้อยคำ

ข่าวคราว

คำสัตย์

(สงคราม) ปาก