คำศัพท์ : won

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
won (ว็อน)

ว็อน ชนะ

ได้มา

ชักชวน