คำศัพท์ : woke

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
woke (โวค)

ปลุก ปลุก